Kjøpsvilkår

Våre vilkår for kjøp

Flytteskjema sender flyttemeldinger på vegne av personen som flytter. Flytteskjema vil kun sende ut meldinger om flytting eller forespørsel om opprettelse av kundeforhold til de selskaper og organisasjoner brukeren selv velger. Flytteskjema har ansvar for å ha oppdatert kontaktinformasjon og levere meldingen til de valgte mottakerne av flyttemeldingen. Flytteskjema vil imidlertid ikke følge opp behandlingen av disse meldingene hos den enkelte mottaker. Flytteskjema anser sin tjeneste som levert når vi har sendt melding om flytting til den informasjonen vi har i våre databaser. Flytteskjema sender ikke flyttemelding til Folkeregisteret eller til Posten. Det må du som flytter sørge for selv. Flytteren vil motta et utfylt folkeregistret og et kvitteringsmail med innloggingsinformasjon til flyttesiden der man finner status på flyttemeldinger og eventuell kontaktinformasjon til alle selskapene han/hun har valgt, for lettere å ha mulighet for å følge opp forsinkede/ manglende tilbakemeldinger.

Parter

Selger er: Flytteskjema AS, org 928251578, Sørkedalsveien 6, 0369 Oslo, tlf 75987381, kundeservice@folkeregistret.no og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Betaling pris og returer

Brukeren av portalen må være over 18 år gammel. Betalingen foregår som hovedregel via mobilbetaling men kunden har også mulighet til å betale med VIPPS eller bankkort. Adresseendring tjenesten koster 399,- kr. I tillegg kan brukeren velge å legge til tilleggsprodukter som postkasseskilt eller ingen-reklameskilt hvis man velger dette under bestilling. Order med skilt blir sendt direkte til produksjon ved bestilling. Produksjon av skilt kan variere men tar vanligivs opp til 3-5 uker pluss leveringstid. Skiltet blir levert til brukerens nye adresse etter angitt flyttedato. Hvis det er noen feil på bestilt skilt iht til det som er blitt bestilt kan du reklamere skrifteli ved å sende oss en epost innen 2 mnd. Ved retur av skilt er det brukerens ansvar å dekke kostnader for frakt og behandling av eventuell ny levering. Returer kan returneres til Akershusstranda 15, skur 35, 0150 Oslo. Den oppgitte prisen ved betaling for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader.

Angrerett

I henhold til angrefristloven er det 14 dagers angrefrist. Dette gjelder ikke hvis du bestilt skilt eller hvis tjenesten allerede blitt levert (flyttemeldinger blitt sendt ut til valgte mottakere og at du fått tilgang til min side).

Om en forsendelse ikke blir hentet/tatt i mot av deg som kunde og du ellers forholder deg passiv returneres denne automatisk til oss. Du vil da ikke ha oppfylt kravene i angrerettloven  §11 og  §13, og mister da retten til å gå fra avtalen. Vi belaster fraktkostnadene tur-retur vi har i forbindelse med dette og et gebyr på kr.150,- for behandling av dette. Du mottar en faktura med 10 dagers forfall. Om den ikke betales innen fristen går saken videre til inkassobehandling.

Deling av data

Dersom brukeren samtykker vil Flytteskjema dele data med våre samarbeidspartners før de tjenester brukeren selv valgt å motta tilbud fra.

Ansvar

Flytteskjema har ansvar for å levere meldingen til de valgte mottakerne av flyttemeldingen.

Vi leverer alle flyttemeldinger til registrert kontaktpunkt fra Brønnøysundregisteret eller annen gyldig kontaktinformasjon gitt eller publisert fra selskap, organisasjoner eller leverandører. Flytteskjema kan ikke holdes ansvarlig for postadresser eller elektroniske adresser som eventuelt er feilregistrert hos Brønnøysundregisteret eller gitt/ publisert fra selskap, organisasjoner eller leverandører. Flytteskjemas ansvar for adresseendringstjenestene er begrenset opp til gjeldende pris for den betalte tjenesten og vi er ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader.

Nyhetsbrev

Dersom brukeren har valgt det, vil Flytteskjema sende ut periodiske nyhetsbrev til brukeren per epost med utvalgte tilbud fra Flytteskjemas samarbeidspartnere. Brukeren kan enkelt melde seg av slike utsendelser.

Personvern

Opplysningene brukeren oppgir behandles i tråd med gjeldende personvernregulering. I henhold til Personopplysningsforskriften benytter Flytteskjema dataene brukeren registrerer om seg selv kun til de formål som brukeren selv gir samtykke til. Herunder gis også samtykke til at tredjepartsleverandører kan behandle data fra Flytteskjema for ajourføring av kunderegistre utelukkende for eksisterende kundeforhold. I henhold til lovgivning rundt GDPR vil brukeren når som helst ha tilgang til å få innsyn i sine persondata som Flytteskjema har lagret via brukerens egen innlogging. Brukeren kan også på eget initiativ når som helst velge å slette sin brukerkonto hos Flytteskejma med alle persondata. Les mer på være sider om personvern.